Het rapport bekijkt hoe de overstromingsgebieden uit het geactualiseerde Sigmaplan optimaal bemonsterd kunnen worden voor het vastleggen van de referentietoestand en nadien voor het opvolgen van de bodemkwaliteit in de tijd.
Publicatiedatum November 2013
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Pieter Verschelde, Thierry Onkelinx, Suzanne Lettens, Bruno De Vos
Reeks INBO.R.2013.11