Gedaan met laden. U bevindt zich op: Optimaal wegen en inspelen op het onderzoeks-, innovatie- en industriebeleid van de EU. Advies VARIO

Optimaal wegen en inspelen op het onderzoeks-, innovatie- en industriebeleid van de EU. Advies VARIO

Beleidsadvies
september 2023
VARIO - Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen
VARIO wil in dit advies aangeven hoe Vlaanderen het beste kan inspelen op het Europese beleid om er de meeste baten uit te halen. Hoe kunnen we daarenboven de manier waarop Vlaanderen het Europese beleid mee vorm geeft optimaliseren? Ter onderbouwing van het advies werd in een bijhorend achtergrondrapport een overzicht gemaakt van de werking van de Europese Unie, de beleidsprioriteiten, de instrumenten, en een analyse van hoe Vlaanderen zich daarbinnen situeert, daarmee omgaat en hoe succesvol Vlaanderen is in die verschillende EU-initiatieven. VARIO focuste op volgens hem relevante aspecten en een aantal recente trends, zonder daarbij exhaustief te willen zijn. Voor het in kaart brengen van de huidige stand van de strategische oriëntatie van Vlaanderen naar de EU werden via een reeks workshops en interviews met actoren, ambtenaren en beleidsmakers positieve en negatieve elementen opgetekend en samengevat in een aparte bijlage bij dit advies.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Economisch beleid , Innovatie
Reeks
VARIO-advies, nr. 31