Gedaan met laden. U bevindt zich op: Optimalisatie monitoring Zeeschelde. Modernisering getijmeetnet en kwaliteitscontrole

Optimalisatie monitoring Zeeschelde. Modernisering getijmeetnet en kwaliteitscontrole

Sinds 2005 worden de mechanische tijmeters van het Waterbouwkundig Laboratorium stelselmatig vervangen door radartoestellen of druksondes die de waterstanden digitaal registreren. De geregistreerde waterstanden worden telemetrisch doorgestuurd naar de WISKI (Water Information System Kisters) databank, waarin de meetdata worden bewaard en gevalideerd. Anno 2018 zijn alle getijposten voorzien van radar of druksonde en opgenomen in de WISKI database. Het rapport beschrijft de modernisering van het getijmeetnet en de bijhorende kwaliteitsborging.
Publicatiedatum
Juni 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
W. Vandenbruwaene, R. Hertoghs, D. Meire, H. Vereecken, H. Deschamps, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten 14_138_1