Sinds 2005 worden de mechanische tijmeters van het Waterbouwkundig Laboratorium stelselmatig vervangen door radartoestellen of druksondes die de waterstanden digitaal registreren. De geregistreerde waterstanden worden telemetrisch doorgestuurd naar de WISKI (Water Information System Kisters) databank, waarin de meetdata worden bewaard en gevalideerd. Anno 2018 zijn alle getijposten voorzien van radar of druksonde en opgenomen in de WISKI database. Het rapport beschrijft de modernisering van het getijmeetnet en de bijhorende kwaliteitsborging.

Publicatiedatum Juni 2019
Publicatietype Rapport
Thema's Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s) W. Vandenbruwaene, R. Hertoghs, D. Meire, H. Vereecken, H. Deschamps, F. Mostaert
Reeks WL rapporten 14_138_1