Het rapport presenteert de resultaten van de opvolging van het visbestand met fuikvisserij in de Zeeschelde voor 2019. In de studie worden de ruimtelijke en temporele veranderingen in soortenrijkdom en visabundantie toegelicht. De resultaten van 2019 worden vergeleken met resultaten van vorige campagnes.
Publicatiedatum
Februari 2020
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Jan Breine, Linde Galle, Isabel Lambeens, Yves Maes, Thomas Terrie, Gerlinde Van Thuyne
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (6)