In 2013 werden opnieuw verschillende viscampagnes uitgevoerd in het Zeeschelde-estuarium. Voor het bepalen van de biodiversiteit van de visgemeenschap maakten we gebruik van dubbele schietfuiken. Omwille van het feit dat het estuarium zeer dynamisch is werd er geopteerd om jaarlijks te vissen zodat eventuele veranderingen in de visgemeenschap op de voet gevolgd kunnen worden. Op zes plaatsen langsheen de Zeeschelde bemonsterden INBO medewerkers de visstand via staalnames of steekproeven tijdens het voorjaar, zomer en het najaar van 2013.
Publicatiedatum
Februari 2014
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Jan Breine, Gerlinde Van Thuyne
Reeks
INBO.R.2014.1413950