Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oriënterend onderzoek naar verspreiding van PFAS in Vlaanderen. Afvalwater, oppervlaktewater, waterbodem, biota & grondwater

Oriënterend onderzoek naar verspreiding van PFAS in Vlaanderen. Afvalwater, oppervlaktewater, waterbodem, biota & grondwater

Studie
maart 2023
Vlaamse Milieumaatschappij - VMM
In 2022 heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een grootschalige monitoringscampagne opgezet om een beeld te verkrijgen van de verspreiding van de PFAS verontreiniging in Vlaanderen. Meer specifiek werden metingen voorzien in het afvalwater, oppervlaktewater, waterbodem, biota en grondwater. Die bepaalden de aanwezigheid van PFAS-verbindingen in specifieke en willekeurig gekozen verdachte (zowel punt als diffuse bronnen) en niet-verdachte meetlocaties van o.a. het monitoringnetwerk van de VMM. Het rapport bevat een verkennende data-analyse van de PFAS-metingen in de diverse milieucompartimenten om een beter zicht te krijgen op 1) de concentraties van PFAS in het aquatische milieu in Vlaanderen, zowel het Vlaanderen-breedbeeld, maar ook wat betreft hot-spots en 2) op de impact van mogelijke bronnen/hot-spots naar het watersysteem.
Publicatiedatum
Maart 2023
Publicatietype
Studie
Thema's
Milieu- en natuurbeleid , Water