Het onderzoek focust op de wijze waarop ouders, met of zonder kinderen in het jeugdwerk, zich tot het jeugdwerk verhouden. Het onderzoek brengt in kaart hoe ouders jeugdwerk ervaren (mate van tevredenheid), wat ze ervan verwachten (kwaliteitsvereisten) en hoe ouders betrokken (willen en kunnen) zijn bij het jeugdwerk.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Meer informatie

Publicatiedatum Februari 2016
Publicatietype Rapport
Thema's Jeugd