Het onderzoek focust op de wijze waarop ouders, met of zonder kinderen in het jeugdwerk, zich tot het jeugdwerk verhouden. Het onderzoek brengt in kaart hoe ouders jeugdwerk ervaren (mate van tevredenheid), wat ze ervan verwachten (kwaliteitsvereisten) en hoe ouders betrokken (willen en kunnen) zijn bij het jeugdwerk.

Lees de publicatie

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Februari 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Jeugd