Met ‘Over de Rand’ ligt er een uitnodiging voor u klaar. Een uitnodiging om na te denken over en actief mee te werken aan het behoud, de versterking en de inrichting van de open ruimte in de Vlaamse Rand.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
December 2012
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Cultuur, jeugd, sport, media en toerisme , Natuur en milieu , Mobiliteit en openbare werken , Omgeving , Ondergrond en natuurlijke rijkdommen , Onroerend erfgoed , Welzijn, gezondheid en gezin
Auteur(s)
Vlaamse Landmaatschappij