Gedaan met laden. U bevindt zich op: Over het ontwerpdecreet tot wijziging van het Bodem- en Materialendecreet. Briefadvies Minaraad en SERV

Over het ontwerpdecreet tot wijziging van het Bodem- en Materialendecreet. Briefadvies Minaraad en SERV

Advies over het Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.