Advies van de SARC-Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk bij het ontwerp van decreet tot invoeging van artikel 13/1 aan het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme.

Meer informatie

Publicatiedatum Mei 2020
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Jeugd , Sociaal-cultureel werk , Toerisme en vrije tijd