Vertrekkende vanuit de huidige beleidsmatige en bestuurlijke uitdagingen voor de Vlaamse overheid en ten behoeve van de volgende Vlaamse Regering geeft deze publicatie een systematisch overzicht van de stand van zaken van de overheden in Vlaanderen. Naar analogie met de OESO-publicaties ‘Government at a Glance’ resulteert deze analyse in een synthese van kernstatistieken, met mogelijke tijdreeksen, benchmarks, en casussen van besturen in Vlaanderen. Naast de Vlaamse Overheid worden ook de lokale besturen, waar mogelijk, geïntegreerd in dit overzicht.
Publicatiedatum Mei 2019
Publicatietype Rapport
Thema's Lokale besturen , Vlaamse overheid