De Vlaamse overheid legde samen met de sociale partners en het georganiseerde middenveld de concrete doelstellingen voor Vlaanderen in Actie vast in het Pact 2020. Met Vlaanderen in actie en het Pact streeft de Vlaamse Regering naar meer welvaart en welzijn, een competitieve en duurzame economie, meer mensen aan de slag en levenskwaliteit van de bevolking op een hoog peil houden en dit met een efficiënt en doeltreffend bestuur. Elk jaar wordt aan de hand van een set van 135 indicatoren gemeten of Vlaanderen op de goede weg is om de doelstellingen van het Pact 2020 te halen.
Publicatiedatum
Juni 2013
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Toekomstvisie , Statistieken
Reeks
Vlaanderen in Actie