Gedaan met laden. U bevindt zich op: Pact 2020. Kernindicatoren. Meting 2016

Pact 2020. Kernindicatoren. Meting 2016

Beleidsdocument
oktober 2016
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
De Vlaamse overheid legde samen met de sociale partners en het georganiseerde middenveld de concrete doelstellingen vast in het Pact 2020. De Pact 2020-doelstellingen werden in het voorjaar van 2015 bijgewerkt. Met het Pact streeft de Vlaamse Regering naar meer welvaart en welzijn, een competitieve en duurzame economie, meer mensen aan de slag en een hoog peil van de levenskwaliteit van de bevolking, en dit met een efficiënt en doeltreffend bestuur. Elk jaar wordt aan de hand van een set van indicatoren gemeten of Vlaanderen op de goede weg is om de doelstellingen van het Pact 2020 te halen.
Publicatiedatum
Oktober 2016
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Toekomstvisie , Statistieken