Gedaan met laden. U bevindt zich op: Pact. Samen en lokaal voor werk. SERV en VVSG

Pact. Samen en lokaal voor werk. SERV en VVSG

Onze arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een structurele krapte, door competentie-mismatches en door een groot aantal mensen die om diverse redenen niet actief (kunnen) participeren aan de arbeidsmarkt. Dit zorgt voor een stijgend aantal niet ingevulde vacatures. Deze spanning leidt tot een maatschappelijk appél om iedereen, niet-werkende werkzoekenden, niet-beroepsactieven met uitkering, niet-beroepsactieven zonder uitkering, leefloongerechtigden en andere OCMW-cliënten, meer perspectief op opleiding en werk te bieden. Dit vereist inspanningen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Als sociale partners in de SERV en in VDAB, en lokale besturen in de VVSG slaan we de handen in elkaar om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verder te verhogen.
Publicatiedatum
Mei 2024
Publicatietype
Rapport
Thema's
Arbeidsmarkt
Doelgroep
Ruim publiek