Gedaan met laden. U bevindt zich op: Parkenbesluit. Advies SALV

Parkenbesluit. Advies SALV

Het SALV-advies over het ontwerp van decreet biedt een introductie tot de thematiek van de Vlaamse Parken met een helder overzicht van de algemene kenmerken van Nationale Parken en Landschapsparken (definitie, oppervlakte, doelstellingen, erkenning, werking en organisatie).1 Het ontwerpbesluit bepaalt de nadere voorwaarden onder dewelke Vlaamse Parken kunnen worden erkend en betoelaagd.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
Mei 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Ruimtelijke planning