Gedaan met laden. U bevindt zich op: Patrijzenmonitoring in Vlaanderen. Analyse van de controletellingen in de periode 2022-2023

Patrijzenmonitoring in Vlaanderen. Analyse van de controletellingen in de periode 2022-2023

Rapport
september 2023
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Een van de twee voorwaarden om te kunnen jagen op patrijs volgens de Vlaamse jachtwetgeving is de aanwezigheid van minimaal 3 broedparen per 100 ha open ruimte binnen de jachtterreinen aangesloten bij de wildbeheereenheid (WBE). Sinds 2021 moeten de jagers de patrijzen volgens een gestandaardiseerd telprotocol inventariseren en rapporteren aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het agentschap laat elk jaar een studiebureau als controle hetzelfde telprotocol (Agentschap voor Natuur en Bos, 2021) toepassen op een steekproef van locaties. De controles van 2022 en 2023 omvatten zowel gerichte als niet‐gerichte controles. Voor de gerichte controles van 2022 baseerde het Agentschap zich op afwijkende resultaten uit 2021 (Onkelinx & Carmen, 2021). De gerichte controles van 2023 zijn gebaseerd op afwijkende resultaten van de combinaties van de waarnemingen uit 2021 en 2022.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en milieu
Auteur(s)
Thierry Onkelinx, Raïsa Carmen
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek 2023 (38)