Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die mens en maatschappij ontvangen van de natuur in de vorm van goederen en diensten, van voedsel, drinkwater en hout over klimaatregulatie tot recreatie. Landbouw levert een positieve bijdrage aan verschillende ecosysteemdiensten, maar er zijn ook negatieve effecten van de landbouw op ecosysteemdiensten. Het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) zet via verschillende maatregelen in op het verbeteren van de toestand van ecosysteemdiensten. Het grootste aantal maatregelen speelt in op biodiversiteit, regulatie van de waterkwaliteit, behoud van de bodemvruchtbaarheid, regulatie van het globaal klimaat en regulatie van het erosierisico. Het rapport focust op landbouw en de wisselwerking ervan met de verschillende ecosysteemdiensten.
Publicatiedatum Oktober 2017
Publicatietype Rapport
Thema's Milieu- en natuurbeleid , Plattelandsontwikkeling , Milieu en landbouw