Gedaan met laden. U bevindt zich op: Peiling Frans in het basisonderwijs

Peiling Frans in het basisonderwijs

In 2017 werd voor de tweede maal een peiling Frans afgenomen in het basisonderwijs. Er werd nagegaan in welke mate de leerlingen de eindtermen bereiken voor lezen, luisteren en spreken in het leergebied Frans. De resultaten worden in dit rapport voorgesteld.
Publicatiedatum
Juli 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Basisonderwijs , Eindtermen en ontwikkelingsdoelen