Het rapport gaat na op welke wijze pendelen een impact heeft op het welzijn en het functioneren van de werknemers in Vlaanderen. De samenhang tussen de pendeltijd en de psychische vermoeidheid, de werk-privé-balans, het welbevinden in het werk, de verloopintentie en het verzuimgedrag worden onderzocht. Het onderzoek is gebaseerd op de data van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2007-2016.
Publicatiedatum Maart 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Kwaliteit van de arbeid
Auteur(s) Ria Bourdeaud’hui, Frank Janssens, Stephan Vanderhaeghe