Gedaan met laden. U bevindt zich op: Perceptie van de gezondheid en de gezondheidszorg bij Vlamingen. Resultaten van de ISSP-survey 2011

Perceptie van de gezondheid en de gezondheidszorg bij Vlamingen. Resultaten van de ISSP-survey 2011

De vragen over de gezondheid en de gezondheidszorg werden in 2011 voorgelegd aan een representatieve steekproef van 1210 volwassen Vlamingen. 3 op de 4 Vlamingen geven aan over het algemeen (heel) gezond te zijn; voor bijna 1 op de 4 is dat niet zo. 68% Vlamingen zegt (veel) vertrouwen te hebben in de gezondheidszorg en 92% is over het algemeen tevreden over de gezondheidszorg in ons land. Goed de helft van de Vlamingen denkt dat velen geen toegang hebben tot de gezondheidszorg die ze nodig hebben in ons land, terwijl er andersom ook een probleem van overconsumptie wordt waargenomen. Van de overheid wordt algemeen verwacht dat ze meer dan enkel basisvoorzieningen van de gezondheidszorg aanbiedt en ook de onderlinge solidariteit wordt benadrukt. Slechts 1 op de 4 Vlamingen is bereid om meer belastingen te betalen om de kwaliteit van de gezondheidszorg voor alle mensen in ons land te verbeteren. In de praktijk vindt men eerder een oplossing in aanvullende privéverzekeringen (1 op de 2), al of niet betaald door de werkgever.
Publicatiedatum
Maart 2013
Publicatietype
Studie
Thema's
Gezondheid - algemeen
Auteur(s)
Edwin Pelfrene
Reeks
SVR-Webartikel, 2013/2