Gedaan met laden. U bevindt zich op: PFAS. Inschatting PFAS-vrachten in de Zeeschelde

PFAS. Inschatting PFAS-vrachten in de Zeeschelde

De PFAS-problematiek heeft de afgelopen maanden aanleiding gegeven tot verschillende initiatieven. In het kader van het uniformiseren de Vlaams-Nederlandse analyse- en onderzoeksaanpak, worden in dit rapport de PFAS-vrachten (voor 5 verschillende componenten) ingeschat langsheen de Beneden-Zeeschelde. Ter hoogte van de grens worden deze vrachten berekend met de door Nederland berekende vrachten. De resultaten tonen aan dat op basis van de huidige meetgegevens en rekenmethode vergelijkbare vrachten worden berekend. Deze waarden kunnen dus een basis vormen voor verder overleg over het grensoverschrijdend transport van PFAS in het Schelde-estuarium. Uit de berekende vrachten blijkt dat de vracht voor PFOS, PFOA, PFHxA niet toeneemt op het traject van Rupelmonde tot aan de Nederlandse grens. Voor PFBS en PFBA wordt wel een toename van de vracht vastgesteld op het traject ter hoogte van de Antwerpse haven. Op basis van de huidige metingen kan dit vooralsnog niet gericht aan een bron toegewezen worden. De evolutie tussen januari en september 2022 toont, zowel in de Vlaamse als Nederlandse metingen, een daling van de concentratie PFBA ter hoogte de Belgisch-Nederlandse grens, voor PFOS blijft de concentratie constant, en is duidelijk lager dan deze van PFBA. Dit toont aan dat de Vlaamse en Nederlandse metingen consistent zijn. Er zijn verdere meetcampagnes nodig om verder uitspraak te doen over de evolutie doorheen de tijd en om te bevestigen of de PFBA vracht afneemt door de huidige beleidsmaatregelen in de Antwerpse regio.
Publicatiedatum
Februari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Y. Plancke, J. Vanhooren, B. De Maerschalck, W. Gabriels
Reeks
WL Rapporten 22_079_1