Het voorkomen van de steenmarter Martes foina is de laatste jaren aanzienlijk gewijzigd in Vlaanderen. Waar de soort tot voor kort in het algemeen nog gold als uiterst zeldzaam en slechts zeer plaatselijk voorkwam, is zij thans over een groot deel van Vlaanderen (vrij) algemeen geworden. Het eerste deel van het rapport gaat in op de populatie-ontwikkeling van de soort in Vlaanderen, vertrekkend vanuit de historische verspreiding. Verder wordt aandacht besteed aan de zeer besmettelijke ‘hondenziekte’ (canine distemper) in de Vlaamse steenmarterpopulatie en de mogelijke consequenties daarvan. Het tweede deel behandelt de schadeproblematiek. Het rapport geeft een overzicht van de diverse vormen van schade en bespreekt de mogelijke oplossingen.
Publicatiedatum
April 2013
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Koen Van Den Berge, Jan Gouwy, Filip Berlengee, Dirk Vansevenant
Reeks
INBO.R2012.62