IPM biedt heel wat mogelijkheden voor een meer duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Europese Unie heeft deze bestrijdingsstrategie opgenomen in de richtlijn 2009/128 voor een duurzaam gebruik van pesticiden. Alle professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen moeten, met ingang van 1 januari 2014, de principes van IPM toepassen.
Publicatiedatum
April 2019
Publicatietype
Gids
Thema's
Planten , Duurzame landbouw , Landbouw en visserij
Auteur(s)
Annie Demeyere