Dit is de samenvatting van het rapport met de resultaten van de kwantitatieve en kwalitatieve bevraging van de Vlaamse bevolking. De bevraging peilt naar het sorteergedrag en preventiemaatregelen die de burger al neemt, evenals naar mogelijke motivatoren en demotivatoren die belangrijk zijn voor de optimalisatie van afvalpreventie en sorteren. Op basis van de bevraging is een clusteranalyse gebeurd om te komen tot zes types. Met deze kennis kan men meer gericht acties ondernemen richting preventie en sorteren van afval. Het rapport eindigt dan ook met enkele concrete aanbevelingen.
Publicatiedatum
April 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Afval
Doelgroep
Bedrijven, Docenten, Lokale besturen, Overheid, Scholen