Gedaan met laden. U bevindt zich op: Prioriteitennota economische migratie 2019-2024

Prioriteitennota economische migratie 2019-2024

De sociale partners vragen dat er wordt ingezet op arbeidsmigranten die de Vlaamse economie nodig heeft om te blijven functioneren en te groeien. In haar prioriteitennota voor de nieuwe legislatuur werkt de Adviescommissie Economische Migratie verschillende prioriteiten hieromtrent verder uit. Zo vragen de Vlaamse sociale partners een snelle en klantvriendelijke procedure voor economische migratie. Er moet snel werk worden gemaakt van een nauwgezette monitoring van het volledige proces van de gecombineerde vergunning en van de creatie van het elektronisch platform dat de procedure sneller en efficiënter zal maken doordat werkgevers, het gewest en de Dienst Vreemdelingenzaken via dit platform vlotter kunnen samenwerken. Werkgevers dienen via dit platform te kunnen controleren of en hoe lang een werknemer tewerkgesteld mag worden en op de hoogte te worden gehouden van relevante wijzigingen in het dossier van door hen tewerkgestelde werknemers. Het komt de Vlaamse arbeidsmarkt ook ten goede wanneer een derdelander op eigen initiatief van werk kan veranderen zonder dat opnieuw een volledige aanvraagprocedure moet worden doorlopen.
Publicatiedatum
Juni 2019
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Toegang tot de arbeidsmarkt , Arbeidsmarkt