Gedaan met laden. U bevindt zich op: Procesevaluatie doorstroom sociale economie. Eindrapport

Procesevaluatie doorstroom sociale economie. Eindrapport

Rapport
maart 2023
Departement Werk en Sociale Economie
Binnen doorstroomtrajecten kunnen werknemers uit de Lokale Diensteneconomie en het Collectief Maatwerk begeleid worden bij de overstap naar een tewerkstelling buiten de sociale economie. HIVA-KU Leuven voerde een procesevaluatie uit van deze doorstroomtrajecten. Aan de hand van een ‘mixed methods’-aanpak (desk research van beleidsdocumenten, analyses van administratieve data, focusgroepen met professionals die bij het project betrokken zijn en diepte-interviews met deelnemers) wordt de wijze waarop de doorstroomtrajecten in de praktijk vorm krijgen geëvalueerd. Daarbij is oog voor zowel kritische succesfactoren als voor eventuele knelpunten. De praktijk werd naast de voorschriften uit de beleidsdocumenten gelegd. Op basis van deze vergelijking komen de onderzoekers tot zes aanbevelingen, die toespitsen op drempels rond de doorstroomgedachte, de toeleiding, de voorziene (financiële) ondersteuning, de zoektocht naar stageplaatsen en de nagestreefde doelstellingen.
Publicatiedatum
Maart 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Economisch beleid , Sociale economie , Toegang tot de arbeidsmarkt