De studie is gebaseerd op een enquête bij groente- en fruittelers naar aanleiding van de Nationale Strategie voor Duurzame Operationele Programma’s in 2014 en gaat in op het effect van de teeltspecialisatie en de afzetmarktvoorkeur. Verschillende soorten groenten en fruit hebben andere kenmerken als het gaat om de productie, de bewaring en de afzet ervan. In de analyse wordt nagegaan of dit ook leidt tot een andere houding en andere noden van de telers ten opzichte van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) en de producentenorganisaties (PO’s)?
Publicatiedatum
Februari 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Planten , Landbouwbedrijven , Duurzame landbouw