Gedaan met laden. U bevindt zich op: Proefproject rond bejaging en bestrijding van houtduiven in West-Vlaanderen

Proefproject rond bejaging en bestrijding van houtduiven in West-Vlaanderen

Onderzoeksrapport
oktober 2015
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Om tegemoet te komen aan de vraag naar een meer gericht houtduivenbeheer in het kader van schadebeperking in de West-Vlaamse landbouw zette INBO een proefproject op. Hierin werd nagegaan wat de effecten waren van een verlenging van de houtduifjacht tot eind maart en van een versoepeling van de voorwaarden gekoppeld aan bijzondere bejaging. Het onderzoek spitste zich toe op populatiedynamische, jachttechnische en sociologische aspecten.
Publicatiedatum
Oktober 2015
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Frank Huysentruyt, Ilse Simoens, Pieter Verschelde, Ann Van Herzele , Francis Turkelboom en Jim Casaer
Reeks
INBO.R.2015.8749919