Gedaan met laden. U bevindt zich op: Professionalisering in de praktijk. Evaluatie van het professionaliseringsbeleid van basis- en secundaire scholen

Professionalisering in de praktijk. Evaluatie van het professionaliseringsbeleid van basis- en secundaire scholen

De gedachte dat onderwijskwaliteit staat of valt met de deskundigheid en het engagement van de schoolteams is stilaan gemeengoed geworden. Het voortdurend verder ontwikkelen van die deskundigheid is een belangrijk onderdeel van de beleidsagenda voor de Vlaamse onderwijsoverheid. In het onderzoek Evaluatie van het professionaliseringsbeleid van basis- en secundaire scholen (OBPWO-project 07.01) werd een stand van zaken opgemaakt over de manier waarop scholen gestalte geven aan een professionaliseringsbeleid. De brochure vat een aantal inzichten samen uit dit onderzoeksrapport.
Publicatiedatum
Mei 2012
Publicatietype
Rapport
Thema's
Basisonderwijs , Secundair onderwijs
Doelgroep
Scholen