De gedachte dat onderwijskwaliteit staat of valt met de deskundigheid en het engagement van de schoolteams is stilaan gemeengoed geworden. Het voortdurend verder ontwikkelen van die deskundigheid is een belangrijk onderdeel van de beleidsagenda voor de Vlaamse onderwijsoverheid. In het onderzoek Evaluatie van het professionaliseringsbeleid van basis- en secundaire scholen (OBPWO-project 07.01) werd een stand van zaken opgemaakt over de manier waarop scholen gestalte geven aan een professionaliseringsbeleid. De brochure vat een aantal inzichten samen uit dit onderzoeksrapport.
Publicatiedatum Mei 2012
Publicatietype Rapport
Thema's Secundair onderwijs , Basisonderwijs
Doelgroep Scholen