De Universiteit Gent, de K.U. Leuven en de Bodemkundige Dienst van België bundelden hun kennis bij de opmaak van een databank van de gekende in 2006 waardevolle bodems in Vlaanderen. Bij deze inventarisatie werden niet alleen geschreven bronnen geraadpleegd, maar werd ook de zogenaamde ‘grijze kennis’ (niet gepubliceerd) opgenomen. Voor het onderzoek naar geschreven bronnen werden bibliotheken bezocht, zowel openbare als privéverzamelingen, en werden boeken, artikels, thesissen, proceedings, monografieën en rapporten geraadpleegd. De ‘grijze kennis’ werd ontsloten via interviews met experten.
Publicatiedatum Januari 2004
Publicatietype Rapport
Thema's Ondergrond en natuurlijke rijkdommen