De Vlaamse Landmaatschappij voert projecten uit die de ecologische, de recreatieve en de landschappelijke kwaliteit van de open ruimte verhogen. Bij de uitvoering van die projecten is interactieve communicatie cruciaal. Communicatieverantwoordelijken en procesbegeleiders ontwikkelden een inspiratiegids voor projectleiders, teamleden, communicatiemedewerkers, leidend ambtenaren en werfopzichters, ... kortom voor iedereen die in contact staat met burgers en belangengroepen.
Publicatiedatum Oktober 2015
Publicatietype Gids
Thema's Overheidscommunicatie