Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectplan EU-Voorzitterschap 2024

Projectplan EU-Voorzitterschap 2024

Beleidsdocument
juni 2023
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Op vrijdag 28 oktober 2022 keurde de Vlaamse Regering het projectplan goed met de inhoudelijke krachtlijnen die de leidraad vormen voor het EU-voorzitterschap voor Vlaanderen. Naast een algemene en organisatorische beschrijving bevat het projectplan de inhoudelijke en budgettaire plannen per beleidsdomein: met de verwachte agenda van de Raad en de inhoudelijke prioriteiten daarbij voor Vlaanderen en met een overzicht van de vergaderingen en evenementen die worden georganiseerd tijdens het EU-voorzitterschap. De Vlaamse Regering heeft het projectplan op 2 juni 2023 geactualiseerd, met onder andere een verfijning van de inhoudelijke plannen per beleidsdomein. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- From 1 January to 30 June 2024, Belgium will hold the presidency of the Council of the European Union. Flanders will take on an important role in this Belgian EU presidency, since the division of powers in Belgium between the federal government and the Regions and Communities (in foro interno, in foro externo) also applies at EU level. During the EU presidency of 2024, Flanders will represent Belgium as president of the Council of the EU for matters regarding Industry, Youth, Culture, Media and Fisheries. Flanders will fulfil its responsibilities and competences in other areas to its full potential by providing expertise, co-determining positions and organising its own meetings and events, among other things. For more information, visit www.flanders.be/eu2024 On Friday, 28 October 2022, the Government of Flanders approved a project plan (only available in Dutch) outlining the policy priorities of the EU presidency for Flanders. In addition to a general and organisational description, the project plan contains the substantive and budgetary plans per policy area: the expected agenda of the Council and the policy priorities for Flanders in that respect, as well as an overview of the meetings and events organised during the EU Presidency. The Government of Flanders updated the project plan on 2 June 2023, including a refinement of the substantive plans per policy area.
Publicatiedatum
Juni 2023
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Buitenlands beleid