Gedaan met laden. U bevindt zich op: Recente immigranten in Vlaanderen. Wie zijn ze?

Recente immigranten in Vlaanderen. Wie zijn ze?

Studie
februari 2013
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Elk jaar komen er nieuwe immigranten naar België in het kader van gezinsvorming en gezinshereniging of via arbeidsmigratie, asielmigratie, studentenmigratie en migratie om medische redenen. Recente immigranten vormen een zeer heterogene groep. Informatie over hen is schaars of beperkt zich vaak tot de doelgroepen van een specifiek beleid zoals het Vlaamse inburgeringsbeleid. Op basis van gegevens uit het Rijksregister bevat de studie een overzicht van de recente immigranten die zich vestigen in het Vlaamse Gewest.
Publicatiedatum
Februari 2013
Publicatietype
Studie
Thema's
Inburgering en integratie , Samenleving en bevolking
Auteur(s)
Edith Lodewijckx
Reeks
SVR - Webartikel, 2013/1