Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 afgerond. Het regeerakkoord legt de beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2019-2024 vast.

Publicatiedatum September 2019
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en regelgeving , Vlaamse Regering