Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 afgerond. Het regeerakkoord legt de beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2019-2024 vast.
Publicatiedatum Oktober 2019
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Vlaamse Regering

Vorige edities