Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regeling omlopen motorvoertuigen en vaartuigen. Briefadvies Minaraad

Regeling omlopen motorvoertuigen en vaartuigen. Briefadvies Minaraad

Beleidsadvies
oktober 2023
Minaraad - Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, wat betreft de omlopen voor motorvoertuigen en vaartuigen.
Publicatiedatum
Oktober 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Natuur en milieu