In 2006 werd de toenemende vraag naar recreatieve ontsluiting en landschappelijke opwaardering van het platteland op de agenda van het IPÖ (www.ipo-online.be) gezet. Het probleem kan slechts opgelost worden als er tegelijkertijd gesleuteld wordt aan een efficiënt, betaalbaar en goed gecoördineerd beheer van deze infrastructuur
Publicatiedatum
Oktober 2008
Publicatietype
Studie
Thema's
Landbouw en visserij , Plattelandsontwikkeling
Reeks
Studie IPO-secretariaat voor leden en geïnteresseerden