Het memorandum bevat de aanbevelingen van Toerisme Vlaanderen voor het toekomstige toerismebeleid (2019-2024).

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Maart 2019
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Toerisme en vrije tijd
Doelgroep Personeelsleden van de Vlaamse overheid, Overheid, Lokale besturen, Leerkrachten, Docenten, Bedrijven