Gedaan met laden. U bevindt zich op: Relocatie Sterneneiland Zeebrugge. Deelrapport 1. Hydromorfologische analyse

Relocatie Sterneneiland Zeebrugge. Deelrapport 1. Hydromorfologische analyse

Naar aanleiding van herhaaldelijke erosie van het Sterneneiland en potentiële toekomstige havenontwikkelingen binnen de voorhaven van Zeebrugge, wordt gezocht naar mogelijke alternatieve locaties voor het Sterneneiland binnen en buiten de voorhaven. De huidige locatie is continu onderhevig aan morfologische veranderingen (sedimentatie en erosie). Om inzicht te krijgen in de natuurlijke dynamiek van het huidige Sterneneiland werd op basis van de beschikbare topo-bathymetrische peilingen sinds 2012 een inschatting gemaakt van de sedimentatie- en erosietrends. Binnen voorliggende quick-scan wordt tevens de morfologische stabiliteit van de alternatieve locaties ingeschat aan de hand van het TELEMAC3D Zeebrugge model. Hiervoor werd de waterbeweging over een springtij-doodtij cyclus gesimuleerd en werden tijdseries gegenereerd voor de verschillende locaties, die digitaal opgeleverd werden aan Port of Antwerp Bruges.
Publicatiedatum
Juli 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
De Maerschalck, B., Plancke, Y.
Reeks
WL Rapporten 22_080_1