Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rendabiliteit in de vleesveehouderij. Management ter beperking van kalversterfte

Rendabiliteit in de vleesveehouderij. Management ter beperking van kalversterfte

De rendabiliteit van zoogkoeien hangt grotendeels af van het aantal dieren dat jaarlijks als vleesstier of als reforme koe wordt verkocht. Het wordt in belangrijke mate bepaald door de vruchtbaarheid en de sterfte. Vaak blijft de kalversterfte beperkt tot het vaststellen van het feit en blijven de oorzaken onbekend. Daardoor kan de veehouder zijn bedrijfsvoering niet doelgericht veranderen om het probleem te beperken of te verhelpen. Als gevolg hiervan blijft de kalversterfte (te) hoog en de rendabiliteit laag. Vaak gaat de kalversterfte ook gepaard met extra uitgaven voor diergeneeskundige zorgen. De terugkerende verliezen ten gevolge van kalversterfte moeten vakkundig aangepakt worden. Het verhelpen van de kalversterfte zou een gunstige invloed moeten hebben op de bedrijfseconomische resultaten. Het Departement Landbouw en Visserij heeft in 2012 een demonstratieproject uitgevoerd om de oorzaken van kalversterfte te achterhalen en om de vleesveehouder te begeleiden bij het verbeteren van het zoötechnisch resultaat en daarmee ook de rendabiliteit van zijn bedrijf. De publicatie bundelt de resultaten en voornaamste bevindingen van het project en de technische informatie die in veertien nieuwsbrieven zijn verschenen.
Publicatiedatum
Januari 2013
Publicatietype
Studie
Thema's
Dieren , Landbouwbedrijven
Opmerking

Deze publicatie kan niet naar het buitenland opgestuurd worden.