Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rendabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee

Rendabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee

Studie
mei 2023
Departement Landbouw en Visserij
Het doel van deze studie is om de bedrijfseconomische situatie van bedrijven met vleesveeactiviteiten te beschrijven aan de hand van recente gegevens. Hierbij wordt dieper ingegaan op de economische resultaten en de relevante technische en economische kengetallen. Met behulp van data van het Landbouwmonitoringnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij worden de economische resultaten van een groep bedrijven onder de loep genomen. Specifiek ligt de focus van deze studie op bedrijven met een gesloten vleesveehouderij en bedrijven die voornamelijk stierkalveren verkopen. De data worden geanalyseerd voor de boekjaren 2016 tot en met 2020.
Publicatiedatum
Mei 2023
Publicatietype
Studie
Thema's
Dieren , Landbouwbedrijven

Vorige edities