In het Vlaamse Regeerakkoord en de beleidsnota van minister Vandeurzen 2014-2019 wordt een hervorming van de structuren in de eerstelijnsgezondheidszorg beschreven. Om deze hervorming gedragen aan te pakken wordt een participatief traject met de sector voorgesteld, dat uiteindelijk leidt tot een eerstelijnsconferentie in het voorjaar van 2017. De voorstellen van de conferentie moeten uitmonden in nieuwe Vlaamse regelgeving die het eerstelijnszorglandschap zal hertekenen.
Publicatiedatum
Mei 2015
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Auteur(s)
Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019