Vlaanderen werd net als de rest van de wereld vanaf het voorjaar van 2020 zwaar getroffen door de coronapandemie. Dat zorgde voor een grote nood aan betrouwbare en actuele gegevens over de impact van deze crisis op de leefsituatie van de bevolking. Om daaraan tegemoet te komen, organiseerde Statistiek Vlaanderen begin 2021 een grootschalige Covid-19-bevraging. Aan de deelnemers van deze bevraging werd gevraagd of ze op een later tijdstip opnieuw gecontacteerd mochten worden voor een eenmalige vervolgbevraging. Die vervolgbevraging werd afgenomen in het voorjaar van 2022. In dit rapport worden de antwoorden van de respondenten die aan de vervolgbevraging in 2022 deelnamen, vergeleken met de antwoorden van diezelfde groep in de eerste editie van de bevraging in 2021. Zo gaan we na of hun leefsituatie tussen 2021 en 2022 merkbaar is gewijzigd. In dit tweede rapport over de vervolgbevraging wordt gefocust op de thema’s werk, inkomen, levenslang leren en digitalisering.
Publicatiedatum
December 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Samenleving en bevolking , Statistieken , Arbeidsmarkt
Auteur(s)
Ahmed Abdelhakim, Jo Noppe, Tina Vander Molen, Myriam Vanweddingen, Dries Verlet, Karolien Weekers
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2022/8