Gedaan met laden. U bevindt zich op: Resultaten COVID-19-bevraging. Gezondheid, welzijn en sociale contacten

Resultaten COVID-19-bevraging. Gezondheid, welzijn en sociale contacten

Rapport
april 2021
Statistiek Vlaanderen
Vlaanderen werd net als de rest van de wereld vanaf het voorjaar van 2020 zwaar getroffen door de coronapandemie. Dat zorgde voor een grote nood aan betrouwbare en actuele gegevens over de impact van deze crisis op de leefsituatie van de bevolking. Om aan die nood tegemoet te komen, organiseerde Statistiek Vlaanderen begin 2021 een grootschalige COVID-19-bevraging. Iets meer dan 10.000 personen van 18 jaar en ouder namen deel aan de bevraging en gaven zo waardevolle informatie over de impact van de coronacrisis op hun gezondheid, sociale contacten, werksituatie, inkomen en woon- en gezinssituatie. Het eerste rapport bevat de algemene resultaten van de COVID-19-bevraging over gezondheid, welzijn en sociale contacten. In dit rapport zijn niet alle resultaten opgenomen. Een meer uitgebreid excelbestand met resultaten is raadpleegbaar in de rubriek over de Covid-19-bevraging op de website van Statistiek Vlaanderen.
Publicatiedatum
April 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Samenleving en bevolking , Statistieken , Welzijn, gezondheid en gezin
Auteur(s)
Ahmed Abdelhakim, Ann Carton, Dirk Moons, Jo Noppe, Tina Vander Molen, Christine Van Peer, Dries Verlet
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2021/4