Gedaan met laden. U bevindt zich op: Resultaten van de plantenmeetnetten in Vlaanderen. Periode 2016-2021

Resultaten van de plantenmeetnetten in Vlaanderen. Periode 2016-2021

Rapport
december 2023
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Via de soortenmeetnetten (meetnetten.be) willen het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek (INBO) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) betrouwbare informatie verzamelen over prioritaire soorten in Vlaanderen. Deze groep van prioritaire soorten omvat 28 vaatplanten, waarvan 3 Natura 2000‐soorten (Europees prioritaire soorten) en 25 Vlaams prioritaire soorten. De Natura 2000‐soorten worden geteld door medewerkers van het INBO. Alle Vlaams prioritaire soorten worden door vrijwilligers geteld onder coördinatie van Natuurpunt Studie.
Publicatiedatum
December 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Toon Westra, Wouter Van Landuyt, Roosmarijn Steeman, Sam Van de Poel, Hans Van Calster