Gedaan met laden. U bevindt zich op: Richtlijn voor het opstellen van een bomenplan

Richtlijn voor het opstellen van een bomenplan

Leidraad
juni 2009
Agentschap voor Natuur en Bos
Bomen zijn belangrijke groenelementen in de publieke (verstedelijkte) ruimte. In deze ruimte worden vanuit diverse sectoren activiteiten ondernomen. Om richting en structuur aan deze activiteiten te geven is het van belang een beleid te formuleren en te zorgen voor afstemming tussen de sectoren onderling. In deze afstemming hebben in de huidige situatie bomen geen of veelal een ondergeschikte rol. Hierdoor raakt het voortbestaan van (volwassen) bomen in de verstedelijkte omgeving bedreigd. De laatste decennia stellen boombeheerders vast dat steeds meer bomen verdwijnen uit de publieke ruimte. Daar waar bomen wel aangeplant worden, is de levensduur heel sterk beperkt door randvoorwaarden uit de omgeving en door gebrek aan kwalitatief beheer. Willen we nog (grote) bomen langs straten, op pleinen, langs dreven, … dan moeten bomen op een evenwaardige manier meegenomen worden in de inrichting van de publieke ruimte. Daarnaast is er meer expertise nodig om de bomen na aanplant kwaliteitsvol te beheren. Om dit te bekomen is een planmatig bomenbeleid en -beheer noodzakelijk.
Publicatiedatum
Juni 2009
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Natuur en bos
Reeks
Harmonisch Park- en Groenbeheer