Infobord over het koppelingsgebied Rieme-Zuid met kaart en duiding koppelingsgebieden algemeen en het koppelingsgebied Rieme-Zuid in het bijzonder. Dit infobord staat aan het rustpunt pompgemaal, een gelijkaardig bord is te vinden ter hoogte van de rustzone oude spoorwegbedding (Christoffel Colombuslaan).
Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Affiche
Thema's
Inrichting van de open ruimte