Bij het Onderzoek naar het Nut van Ruilverkaveling (in het jaar 2000) werd ontdekt dat het Plateau van Bevekom toneel is geweest van een militair vliegveld voor en tijdens Wereldoorlog 2.
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Onroerend erfgoed