Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samen tegen illegale tewerkstelling. Advies Adviescommissie Economische Migratie

Samen tegen illegale tewerkstelling. Advies Adviescommissie Economische Migratie

Advies over het ontwerpdecreet tot wijziging van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004 en het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren.
Publicatiedatum
December 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Arbeidsmarkt