Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samenwerkingsakkoord elektronisch platform buitenlandse tewerkstelling. Advies Adviescommissie Economische migratie

Samenwerkingsakkoord elektronisch platform buitenlandse tewerkstelling. Advies Adviescommissie Economische migratie

Advies bij het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende de creatie van een elektronisch platform inzake de gecombineerde verblijfsaanvraagprocedure met het oog op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, de aanvraagprocedure voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen in het kader van de coördinatie van het beleid inzake de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers en zelfstandigen: principiële goedkeuring: voorontwerp van decreet houdende instemming met het voormelde samenwerkingsakkoord.
Publicatiedatum
December 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Werken , Internationale context arbeidsmarkt