Gedaan met laden. U bevindt zich op: Screening regelgeving levenslang leren. Hefbomen en knelpunten in de regelgeving levenslang leren

Screening regelgeving levenslang leren. Hefbomen en knelpunten in de regelgeving levenslang leren

Onderzoeksrapport
september 2023
Departement Werk en Sociale Economie
Op basis van een inventarisatie en screening van de regelgeving op het vlak van levenslang leren werd knelpunten, drempels, tegenstellingen, hiaten en hefbomen in kaart gebracht. Het doel van die grondige scan was om na te gaan welke regels kunnen aangepast worden of bijkomend nodig zijn om de leercultuur in Vlaanderen te versterken. Er worden conclusies geformuleerd voor een regelgeving die impact heeft op het leren van het individu, de organisatie, het ontwikkelen en aanbieden van een aanbod en de bredere samenleving.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Levenslang leren , Werken en leren
Auteur(s)
Ella Desmedt, Lise Nackaerts, Jasper Stuer, Karolien Maerten, Dirk Van Damme